เครือข่าย C - อพ.สธ. ภาคใต้ตอนล่าง

เครือข่ายเพื่อการพัฒนาอุดมศึกษาภาคใต้ตอนล่าง -
โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี

ข่าวกิจกรรม ข่าวทั้งหมด

กิจกรรมสร้างความเข็มแข็งในเครือข่าย #ประชุมคณะทำงานเครือข่าย C – อพ.สธ. ภาคใต้ตอนล่าง

เมื่อวันที่ 3 สิงหาคม 2566 วิทยาลัยชุมชนนราธิวาส ร่วมกับมหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ เป็นเจ้าภาพจัดประชุมคณะทำงานเครือข่าย C – อพ.สธ. ภาคใต้ตอนล่าง ครั้งที่ 3/2566 โดยมีคณะทำงา ..

ขับเคลื่อนเครือข่าย C – อพ.สธ.

เครือข่ายเพื่อการพัฒนาอุดมศึกษาเชิงประเด็นโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ภาคใต้ตอนล่าง (C – อพ.สธ. ภาคใต้ตอนล่าง) น ..

เมื่อวันที่ 27 เมษายน 2566 ผู้อำนวยการสำนักงานประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ได้มอบหมายให้นายสุพร เกื้อพิทักษ์ เข้าร่วมงานพิธีลงนามความร่วมมือ ระหว่างมหาวิทยาลัยหาดใหญ ..

นายพรชัย จุฑามาศ รองผู้อำนวยการโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี นำคณะผู้บริหารบริษัท มี้ด จอห์นสัน นิวทริชั่น (ประเทศไท ..